© 2019

DESIGNFÖRSLAG ONLINE HEMSIDOR

Våra online hemsidor är uppbyggda för att kunden smidigt ska kunna lägga sin beställning på internet. Du får beställningen på papper och kan skicka tid direkt till kunden via beställningsskrivaren. Genom din app kan du på egen hand redigera menyn och ladda upp bilder. Det finns också möjlighet att justera utkörningspriset beroende på avståndet till kunden.